Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

11. Thì tiếp diễn (Hiện tại, quá khứ, tương lai) - Tense

Khóa học: KHÓA TỔNG ÔN TẬP TIẾNG ANH THI VÀO LỚP 10 - NĂM 2018-2019 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ

Số bài: 61 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2019

Giáo viên: Thu Oanh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Hiện tại tiếp diễn
2. Quá khứ và tương lai tiếp diễn