Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 2: TỪ VỰNG - VOCABULARY

Khóa học: KHÓA TỔNG ÔN TẬP TIẾNG ANH THI VÀO LỚP 10 - NĂM 2018-2019 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ

Số bài: 61 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2019

Giáo viên: Thu Oanh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— 1. Cụm động từ - Phrasal verb
Đã phát hành
1. Cụm động từ
— 2. Sự kiết hợp tự nhiên - Collocation
Đã phát hành
1. Sự kết hợp tự nhiên
— 3. Từ đồng nghĩa và trái nghĩa - Symnonym and Opposite
Đã phát hành
1. Từ đồng nghĩa trái nghĩa
— 4. Từ vựng - Giáo dục
Đã phát hành
1. Từ vựng giáo dục
— 5. Từ vựng - Môi trường
Đã phát hành
1. Từ vựng môi trường
— 6. Từ vựng - Thể thao
Đã phát hành
1. Từ vựng thể thao