Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 4: THỰC HÀNH LUYỆN ĐỀ - PRACTICE

Khóa học: KHÓA TỔNG ÔN TẬP TIẾNG ANH THI VÀO LỚP 10 - NĂM 2018-2019 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ

Số bài: 36 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2019

Giáo viên: Thu Oanh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Đề 1
02/11/2018
— Đề 2
05/11/2018
— Đề 3
10/11/2018
— Đề 4
15/11/2018
— Đề 5
20/11/2018