Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 4: THỰC HÀNH LUYỆN ĐỀ - PRACTICE

Khóa học: KHÓA TỔNG ÔN TẬP TIẾNG ANH THI VÀO LỚP 10 - NĂM 2018-2019 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ

Số bài: 61 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2019

Giáo viên: Thu Oanh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Đề 1
Đã phát hành
1. Câu 1-20
2. Câu 21-40
— Đề 2
Đã phát hành
1. Câu 1-18
2. Câu 19-40
— Đề 3
Đã phát hành
1. Câu 1-23
2. Câu 24-40
— Đề 4
Đã phát hành
1. Câu 1-24
2. Câu 25-40
— Đề 5
Đã phát hành
1. Câu 1-22
2. Câu 23-40