Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 5: ĐỀ THI THỬ-MOCK TEST

Khóa học: KHÓA TỔNG ÔN TẬP TIẾNG ANH THI VÀO LỚP 10 - NĂM 2018-2019 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ

Số bài: 61 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2019

Giáo viên: Thu Oanh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Đề 1
Đã phát hành
1. Đề thi tiếng anh vào 10 - đề 1
— Đề 2
Đã phát hành
1. Đề thi tiếng anh vào 10 - đề 2